Eliassons Åkeri i Kristianstad AB

   


Har varit verksamma sedan 1950 i 3 generationer och driver idag ett 30-tal yrkesregistrerade fordon utplacerade på 7 olika stationsorter runt om i landet med styrning från kontoret i Kristianstad.


Företaget växer och är känt i branschen för sin kvalité, service och sina välskötta neutrala fordon.


Vi är ett företag med god kompetens och med vår neutrala stil och anda så jobbar vi med många olika kunder och har idag många ben att stå på 

Eliassons Åkeri - Kvalité

Vi strävar hela tiden på att bli bättre och är därför certifierade enligt Kvalité ISO 9001, Miljö ISO14001 och Trafiksäkerhet ISO 39001.


Vi är anslutna till både Sveriges Åkeriföretag och Biltrafikens arbetsgivarförbund. Har bra relation med Transportarbetarförbundet och betalar löner enligt kollektiv avtal.


Vi har upprättat följande policys inom företaget:

- Kvalitétspolicy

- Miljöpolicy

- Trafiksäkerhetspolicy

- Arbetsmiljöpolicy

- Alkohol och drogpolicy


Samt att vi erbjuder våra kunder fullt spårbara transporter som går på förnyelsebara bränslen.


Eliassons Åkeri - Historik

-1950, Drev Karl-Erik Eliasson en mycket omtyckt bensinstation i Laholm. Med ett stort engagemang och driftighet i branschen gjorde att Shell erbjöd Karl- Erik att ta över tankbilarna i området och Eliassons Åkeri AB grundades.

 

-1965, Eliassons Åkeri växte och frodades så man fick bygga nya lokaler på Långebro i Kristianstad. Under denna tiden hade även styckegodstrafiken tagit fart och företaget hade som mest ett 30-tal fordon.

 

-1976, Så bildade Karl-Erik med kompanjon Kristianstads Åkeri AB.

 

-1977, Byggdes en ny fastighet till i Öllsjö i Kristianstad, för att kunna serva alla fordon. Lokaler som används idag för driften av åkeriet.

 

-1985-88, Gick Karl-Erik bort och Kristianstad Åkeri AB köptes upp av Bilspedition men tankbilarna lämnades utanför affären. Så 1988 startade Mikael och Lilian Eliasson återigen upp Eliassons Åkeri i Kristianstad AB för att fortsätta med tankbilarna.

 

-1998, Tog Mikael Eliasson över helt som VD och ägare.

 

-2007, Började Tommie Eliasson, 3'e generationen på företaget.

Eliassons Åkeri - Portal

Bra service och spårbarhet är enligt oss nyckeln till framgång!

Som kund till oss kan du därför enkelt följa alla dina ordrar live via vår kundportal.

Från Skapad/Mottagen -> Planerad -> Lastad -> Lossad -> Attesterad -> Fakturerad.

Eliassons Åkeri i Kristianstad AB

Kabelvägen 21, 291 62 Kristianstad

Växel: 044 - 590 21 00


Email: kontakt@eliassonsakeri.se

Certifierade enligt ISO 9001, 14001 & 39001