App

Spårbart och effektivt med bra IT-lösningar

Ett modernt och flexibelt transportplaneringsystem möjliggör både effektivare planering, full spårbarhet av transporterna och möjlighet för kunderna att fakturera direkt vid avslutad leverans.
– Vi kvalitetssäkrar leveransuppgifter och ökar kassaflödena, berättar Tommie Eliasson.

Systemet från Bottomline är utformat för att skapa fördelar både för åkeriet och kunderna.

– För vår del handlar det om en optimering av planeringen för skift på bilarna, bland annat genom automatisk orderläggning utifrån lagerdata på bensinstationer. För kunderna ger systemet fördelar som fullt spårbara transporter från planlagd tur till attestering, full insyn i att alla volymer stämmer och möjlighet att integrera det med sitt eget affärssystem. Det betyder exempelvis att de kan fakturera direkt när leveransen är gjord. Det underlättar för alla, säger Tommie och tillägger att om man inte vill arbeta fullt integrerat med sitt eget affärssystem så har Eliassons en kundportal. Ökat kassaflöde Det är alltid upp till  kunden att bestämma hur mycket de vill använda systemet, vilka funktioner de är intresserade av och hur deras behov ser ut.

– Det är ett väldigt modernt och flexibelt system. Vi ligger i framkant och har väldigt många möjligheter. För oss går detta hand i hand med vårt hållbarhetsarbete eftersom det handlar om kvalitet och effektiv kommunikation. Vi kvalitetssäkrar leveransuppgifter och ökar kassaflödet både för oss och kunderna. Eliassons jobbar aktivt med systemet och möjliga lösningar.

– Vi ser bara fördelar med att jobba mer digitalt. Som en sådan sak att även de mindre entreprenörerna, som har en egen tank på en avlägsen plats, med en gps-funktion kan se att vi fysiskt varit på platsen och levererat. Det är både tryggt, smidigt och effektivt.