App

En tydlig hållbarhetsprofil

"Vi välkomnar hårdare krav"

Gröna transporter och minskad miljöpåverkan har varit en del av Eliassons dagliga arbete sedan 2007. Att man tidigt såg hållbarhet som både en konkurrensfördel och ett mervärde har gjort att man idag ligger långt fram i sitt arbete.

– Hållbarhet är ett brett begrepp och för oss innefattar det allt från fossilfria transporter till kollektivavtal för våra anställda, säger Mikael Eliasson. 

Mikael, som varit i branschen i 35 år, berättar att det är under senaste 15 åren som ämnet börjat diskuteras flitigt.

– Det har kommit stegvis och i takt med att också kundernas krav på oss leverantörer har ökat. Det är kostsamt att certifiera sig så som vi har gjort, men vi valde att göra det för att vi vill visa att vi jobbar mot högt satta mål.

Eliassons Åkeri har certifierats och har ledningssystem för kvalitet, miljö och trafiksäkerhet enligt ISO. Man har också valt att ansluta sig till organisationen Fair Transport. Där är kollektivavtal ett krav och man redovisar öppet sitt hållbarhetsarbete och förbinder sig till att leva upp till sina mål.

– Många kan leverera något från punkt A till B. Vi letar hela tiden efter möjligheter att göra det på ett sätt som ger mervärden för våra kunder, som är bra för våra chaufförer och som är skonsamma mot miljön. 

För människa och planet

Idag är det givet för de flesta kunder att ett gediget hållbarhetsarbete hos en leverantör är ett kostnadsfritt mervärde för dem, menar Mikael.

– Vi hoppas att allt fler företag anammar detta så att utvecklingen blir att vi jobbar hållbart för människa och planet i alla led. Uppskattas det av kunderna så får vi konkurrens på lika villkor, svenska åkerier har en annan lönekostnad och följer helt andra regelverk jämfört med många andra EU-länder. Vi klarar inte att möta en så snedvriden konkurrens, säger han och fortsätter:

– Eliassons ligger långt fram gällande hållbara transporter idag, men vi håller oss hela tiden på tårna om det skulle komma ytterligare direktiv för att hålla den linjen. Vi räds inte hårdare krav, vi välkomnar dem. Vår tro är att kunderna framåt ser det som en självklarhet när de väljer leverantör.

Fokus på svenskt framöver

Det rådande världsläget, med det nya coronaviruset som satt stopp för mycket import och export, hoppas Mikael slutligen ska leda till positiv utveckling för Sverige.

– När allt detta är över hoppas jag att vi fått upp ögonen för att vi verkligen behöver satsa på svensk tillverkning och svenska leverantörer. Inte ha så stort fokus på att köpa billigt utifrån där dessutom en hel kedja är underbetald. Det hoppas jag kan gynna även transportbranschen.